Trust

Är helt opålitlig har ritat en sida på 5 timmar,kan inte ens lita på mig själv,det var en svart sjö,så det var inte ens komplicerat men gav mig ändå kraftfull ångest och oro.
Varför vill man ens göra en bok,vad är meningen,är det inte väldigt narcisistiskt?
Insåg även igår att jag ritat alla kvinnoansikten utom ett som mig själv!